Main menu

Pôvodné práce – Original papers

 • Šebeň, V., Bošeľa, M.: Nové trendy využitia lesníckej typológie v rámci výberových metód pri zisťovaní stavu lesa / New trends of the forest typology utilization in the framework of forest state monitoring on the basis of sampling method
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 1–16 |pdf2
 • Ištoňa, J., Merganič, J.: Fytocenologická indikácia dlhodobých zmien prostredia v smrečinách Pilska i Západných Tatier a bučinách v NPR Pod Latiborskou hoľou / Phytocoenological indication of long-term environmental changes in spruce forests of Pilsko and Western Tatra Mts. and beech forests in the national nature reserve Pod Latiborskou hoľou
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 17–28 |pdf2
 • Bílý, J.: Vzájemné vztahy patogenních hub kolonizujících asimilační orgány Pinus sylvestris L. / Interspecific relations of pathogenic fungi colonizing Pinus sylvestris L. assimilatory organs
  pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 29–46 |
 • Dvořák, J.: Výkonnost pásových harvestorů I. výkonové třídy ve smrkových porostech / Performance of tracked harvesters of I class in spruce stands
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 47–56 |pdf2
 • Sarvašová, Z.: Niektoré sociálne ukazovatele lesných podnikov, ako determinanty konkurencieschopnosti lesného hospodárstva  / Some social indicators of forest enterprises as determinants of forest sector competitiveness
  pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 57–65 |

Referáty  – Discussion papers

 • Konôpka, J.: Pôdohospodárstvo, jeho veda a výskum na Slovensku / Agrarian sector, science and research in Slovakia
  pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 67–73 |
 • Sačkov, I., Natov, P., Messingerová, V.: On-line kalkulátor objemovej a cenovej výťažnosti nadzemnej dendromasy z lesných porastov / On-line Calculator of Volume and Price extraction of above the Ground Dendromass from Forest Stand
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 75–85 |pdf2

Správy – Reports

 • Konôpka, J.: Rýchlorastúce dreviny na nížinách Slovenska
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 87–89 |pdf2
 • Tuček, J.: Dve významné jubileá Technickej univerzity vo Zvolene
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 90–93 |pdf2

Recenzie – Reviews

 • Kunca, A.: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008 – 17. ročník medzinárodného seminára
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 95–96 |pdf2
 • Takáčová, E., Tučeková, A.: M. Sarvaš,  M. Sušková – Zborník referátov z medzinárodného seminára „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa“
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 97 |pdf2
 • Konôpka, J.: V. Krečmer – Lesní hospodářství v právních souvislostech s ochranou životního prostrědí a ochranou přírody. (Rozbor vazeb legislativy lesní, environmentální a ochrany přirody jako problémy lesní politiky i praxe v oblasti životního prostředí)
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 98–101 |pdf2

Kronika – Chronicle

 • Dimitrovský, K.: 100 let od narození prof. Ing. Dr. Pravdomila Svobody, DrSc.
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 103–104 |pdf2