Main menu
2012 4vOriginal papers
 • Moravčík, M., Konôpka, J. et al.: Key issues of forestry, wood-processing industry and hunting – addressing them and proposals
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 211–223 |pdf2

 • Nič, J., Benčaťová, B.: The impact of canopy density on dynamics of the rowan-Norway spruce communities
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 224–230 |pdf2

   

 • Brandýsová, V., Bucha, T.: Effect of understory vegetation and undergrowth on course of phenological curve of beech forests derived from MODIS
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 231–242 |pdf2

 • Vološčuk, I.: The Structure and Development Dynamic of Forest Ecosystems with Swiss stone pine (Pinus cembra L.) under upper timberline in the High Tatras
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 224–230 |

pdf2Discussion papers
 • Štefančík, I., Priwitzer, T., Sitková, Z.: Experimental object „Komárnik“ and its current importance
  pdf2Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 257–265 |
 • Valtýni, J.: Contribution to the History of Torrent Control
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 266–273 |pdf2

Reports
 • Smreček, R., Tuček, J.: Conference Implementation of DSS tools into the forestry practice 10. – 12. May 2012
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 274–275 |

 • pdf2Zeidler, M., Banaš, M., Zahradník, D.: Borovice kleč v alpínskem stupni Hrubého Jeseníku
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 276–277 |pdf2

 • Sarvašová, Z., Lásková, J.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum Carpaticum 2012
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 277–279 |pdf2

 • Galko, J.: First record of the ambrosia beetle, Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 279 |pdf2

 Reviews
 • Lipták, J.: J. Konôpka, V. Šebeň, B. Konôpka: Obnova lesa na Slovensku
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 280–284 |pdf2

 • Konôpka, B.: Stefano Mancuso (ed.): Measuring roots. An Updated Approach
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 284–286 |pdf2

Chronicle
 • Konôpka, J.: Ing. Vladimír Čermák, CSc. – nedožitých 90 rokov
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 287–288 |pdf2

 • Radocha, M., Konôpka, J.: Osemdesiatiny Ing. Jozefa Kerna, CSc.
  Lesn. Cas. For. J., 58(2012) 288 |pdf2