Main menu
Original papers
 • Rédei, K., Veperdi, I., Csiha, I., Keserű, Z., Győri, J.: Yield of black locust (Robinia pseudoacacia L.) short-rotation energy crops in Hungary: case study in a field trial
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 327–335 |pdf2
 • Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Brutovský, D.: Comparison of catches of the spruce bark beetle (Ips typographus L.) (Coleoptera: Scolytidae) in pheromone traps of Canadian and European production
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 337–347 |pdf2
 • Ištoňa, J., Čaboun, V.: Trend analysis of forest soils moisture regime in the 2nd up to the 5th altitudinal vegetation zones in Kremnické Mts. in the years 2004–2009
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 347–368 |pdf2
 • Škvareninová, J.: The course of spring phenological stages observed for the generative organs of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) from its autochthonous populations in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 369–381 |pdf2
 • Leontovyč, R., Kunca, A., Longauerová, V.: Application of biological methods for suppression of several fungal pathogens
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 383–396 |pdf2
Discussion papers
 • Tománek, J., Volný, C., Klč, P.: The Examination of main logging roads current failure in flysh area of forest management unit Ostravice
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 397–406 |pdf2
Reports
 • Štefančík, I.: Medzinárodná vedecká konferencia „Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních“
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 407–409 |pdf2
Reviews
 • Lásková, J.: E. Rametsteiner, G. Weiss, P. Ollonqvist, B. Slee – Politická integrácia a koordinácia: inovácie a lesnícky sektor v Európe
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 411–413 |pdf2
 • Kohán, Š.: E. Fűhrer, K. Rédei, B. Tóth (eds.): Űltetvényszerű fatermesztés – 2. (Plantážny spôsob pestovania drevín – 2.)
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 414–416 |pdf2
Chronicle
 • Bavlšík, J.: Životné jubileum, 65 rokov doc. Ing. Ivana Hericha, CSc.
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 417–418 |pdf2
 • Bucha, T.: Za docentom Milanom Voškom
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 419–420 |pdf2