Main menu
Original papers
 • Bošeľa, M.: Climatic and soil characteristics of the altitudinal vegetation zones and edaphic-trophic units
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 215–234 |pdf2
 • Pavlík, Š., Vakula, J., Galko, J., Gubka, A., Kunca, A.: Dynamics of annual volume of timber infested by spruce bark beetles in spruce forests of Slovakia since 1973: Analysis and prognosis
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 235–245 |pdf2
 • Kohán, Š.: Evaluation of the cultivation of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in energy stands under ecological conditions of Medzibodrožie
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 247–256 |pdf2
 • Longauerová V., Vakula J., Leontovyč R.: Coexistence of honey fungi and bark beetles in declining spruce stands in Kysuce region
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 257–268 |pdf2
 • Renčo, M.: Soil nematodes in the rhizosphere of birch (Betula pendula Roth)
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 269–282 |pdf2
 • Zach, P., Kršiak, B., Kulfan, J., Holecová, M.: Attracttion of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) to Norway spruce in timberline forest in Tatra Mountains, West Carpathians
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 285–293 |pdf2
Discussion papers
 • Klč, P., Bránka, L., Žáček, J.: Research of the structure of forest road network in chosen model area
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 295–304 |pdf2
 • Klč, P., Bránka, L.: The assessment of modification tehnological lines and earth forest roads damaged after wood skidding
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 305–311 |pdf2
Reports
 • Šebeň, V.: Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 313–315 |pdf2
 • Bucha, T., Sarvašová, Z.: Správa z diskusného fóra k Zelenej knihe o ochrane lesov a informáciách o lesoch
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 407–409 |pdf2
Reviews
 • Šálka, J.: M. Moravčík a kol. – Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 319–320 |pdf2
 • Štulajter, F.:  J. Konôpka, M. Kovalčík, M. Moravčík: Krízový manažment v lesnom hospodárstve
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 321–322 |pdf2
Chronicle
 • Konôpka, J.: Naši v zahraničí
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 323–326 |pdf2