Main menu
Original papers
 • Slamka, M., Radocha, M.: Results of harvesters and forwarders operations in Slovakian forests
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 1–15 |pdf2
 • Kobliha, J., Slávik, M., Hynek, V., Marušák, R.: Production impacts of European larch tested provenances selection
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 17–30 |pdf2
 • Tutka, J., Svitok, R.: Economic consequences of climate change in forestry
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 31–55 |pdf2
 • Novotný, R., Šrámek, V., Buriánek, V.: Evaluation of the ozone injury to ground vegetation within the plots of intensive monitoring in the Czech Republic
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 57–67 |pdf2
 • Šíma, J.:The results of assessment of health status of oaks on model pond dams in Třeboňsko region and strategy of their management
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 69–79 |pdf2
Discussion paper
 • Konôpka, J.: From production to multifunctional utilization of forest ecosystems
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 81–92 |pdf2
Reports
 • Štefančík, I.: “Silviculture as an instrument of purposeful utilization of forests potential”
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 93–94 |pdf2
 • Zúbrik, M., Slivková, M.: Results of forest research for forest practice
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 95–96 |pdf2
Reviews
 • Kohán, Š.: E. Fűhrer, K. Rédei, B. Tóth (eds.) – Tree species cultivation in plantations I
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 97–99 |pdf2
 • Konôpka, J.: P. Hawken, A. Lovins, L. Hunter Lovinsová – Přirodní kapitalismus. Jak se rodí další průmyslová revoluce
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 100–103 |pdf2
Chronicle
 • Paulenka, J.: K životnému jubileu doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc.
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 105–106 |pdf2
 • Bublinec, E.: Vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV Ing. Ján Kukla, CSc. – šesťdesiatročný
  Lesn. Cas. For. J., 56(2010) 107–108 |pdf2